NO стандарт

Всички донори и всички единици са били обект на подбор и скрининг в съответствие с всеобхватната политика на Cryos International за осигуряване на качество, оперативните процедури и политики на фирмата за набиране на донори, оценка и скрининг. Всички единици, отговарящи на NO стандарт също така отговарят и на специфичните норвежки изисквания, в сила към момента на даряване по отношение на скрининга, карантината, възрастта и анонимността.