Стандартът на щата Ню Йорк

Всички донори и всички единици са били обект на подбор и скрининг в съответствие с всеобхватната политика на Cryos International за осигуряване на качество, оперативните процедури и политики на фирмата за набиране на донори, оценка и скрининг. Всички единици, отговарящи на стандарта на щата Ню Йорк, отговарят също така на специфичните изисквания на щата Ню Йорк и на Американската Комисия по храните и лекарствата (FDA), в сила към момента на даряване по отношение на скрининга, карантината, възрастта и анонимността.