Резервация на квота

Резервацията на квота гарантира, че можете да използвате донора през цялото лечение, както и за близнаци*, дори ако местните квоти са били достигнати след първата ви покупка. Не забравяйте да резервирате сламки за близнаци.

Под Търсене на донор можете да проверите дали държавата, където ще се проведе лечението ви, изисква резервация на квота. Можете да направите това, като въведете името на държавата на местоживеене и държавата, където ще се проведе лечението.

Цената за резервация на квота зависи от анонимността на донора.

Резервация на квота за анонимен донор: EUR 200
Резервация на квота за неанонимен донор: EUR 350

Резервацията на квота се възстановява изцяло, ако не бъде постигната бременност. За да отмените вашата резервация на квота, трябва първо да потвърдите, че не сте бременна и нямате останали сламки или ембриони за бъдещи лечения.

Ако желаете да възстановите разноските си, моля влезете във вашия профил.

Моля, свържете се с Cryos, ако имате някакви въпроси.

*В Норвегия е необходима резервация на квота за всяка бременност, тъй като квотата за бременност е 8 деца в 6 семейства. Вижте правилата за Barnrett.