Вашият запас от резервиран материал

По-долу може да прочетете как да поръчате доставка, да добавите още тръбички, да разширите и анулирате вашия запас от резервиран материал

Как да заявите доставка на донорска сперма от вашия резервиран запас

Когато желаете доставка на донорска сперма, просто влезте в нашия сайт с потребителското си име и паролата.

Като вариант може да изготвите попълнена на ръка заявка за доставка. Тя се изпраща по имейл, писмо или факс до Cryos с приложено копие от официален документ за самоличност със снимка, напр. паспорт или шофьорска книжка. Донорската сперма от вашия резервиран запас може да бъде изпратен до избран от вас здравен специалист.

Как да се добавят още тръбички към съществуващия запас от резервиран материал

Докато все още разполагаме с наличност на сперма от донора, може да я закупите онлайн и да я добавите към вашия наличен запас. Покупките се резервират по обичайния начин, като тук само избирате 'Add to existing reservation' (Добавяне към съществуваща резервация) в раздела 'Choose reservation' (Избор на резервация). Вие плащате веднъж само за един резервационен период, независимо колко тръбички материал имате във вашия запас и дали ще закупите още тръбички по-късно.

Как да се удължи резервационният период

Срокът на дадена резервация може да се удължи по всяко време. Достатъчно време предварително по имейл ще ви бъде изпратено напомняне. Ако нямате имейл адрес, ще ви изпратим напомняне по пощата. За услугата ще ви начислим такса от 7,50 евро. За писма, изпратени с препоръчана поща, начисляваме такса от 15 евро.

Как се анулира резервиран запас

Може да анулирате вашия запас онлайн, като влезете в нашия сайт с потребителското си име и паролата.

Като вариант може да попълните на ръка формуляр за анулиране, който да ни бъде изпратен с писмо, по имейл или факс с приложено копие на официален документ за самоличност със снимка, напр. паспорт или шофьорска книжка.
Може да предпочетете да анулирате само определен брой тръбички от вашия резервиран запас. След като анулирате тръбичките, ще ви възстановим 75% от стойността (по други договори процентът може да е различен) на тръбичките, които не са доставени.

Тук сме, за да Ви помагаме

Ние в Cryos искаме да Ви помагаме и подкрепяме по Вашия път към родителството. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или Ви е необходима допълнителна информация. Ние говорим на следните езици: датски, английски, френски, немски, италиански, испански, португалски и иврит.