Профили на донори на сперма: Основни или разширени

Когато избирате донор на сперма, трябва да решите дали да изберете донор с основен профил, или с разширен профил.

Донорите на сперма на Cryos имат или основен, или разширен профил. Даден донор може да има само един от двата типа профили. От вас зависи дали искате профил с малко информация за донора, или с подробно лично описание на донора.

Профили на донори на сперма: Основни или разширени

Основен профил на донор на сперма

Донорите на сперма с основен профил са регистрирани с номер от типа на 456, 8756 или 11250.

В тези профили можете да получите информация само за расата, етноса, цвета на очите, цвета на косата, височината, теглото, кръвната група и образованието/професията на донора.

Донорите на сперма с основни профили, както и донорите с разширени профили, могат да бъдат анонимни или неанонимни.

Защо да изберете донор с основен профил?

Някои хора искат да имат само основна информация, като например цвят на очите и кръвна група, и нямат желание да научават каквато и да е лична информация за техния донор на сперма. Ако предпочитате да знаете колкото е възможно по-малко за вашия донор, трябва да изберете основен профил на донор на сперма.

Разширен профил на донор на сперма

Донорите на сперма с разширен профил са регистрирани с фиктивно име (което служи и като псевдоним при споменаването им), като например ЕРИК, ЖИЛ или АРАМ. Това не е истинското име на донора.

Разширеният профил на донор съдържа същата информация като основния профил, но също и 5 – 6 допълнителни документа с лична информация за донора.  

Разширеният профил включва информация за неговото образование, семейна среда, лични характеристики, хобита и интереси. В допълнение профилът съдържа и снимка на донора като дете, данни за неговата емоционална интелигентност, написано на ръка съобщение и гласов запис. Някои от неанонимните донори с разширени профили са предоставили и свои снимки като възрастни. Достъпът до тези снимки е платен.

Донорите на сперма с разширени профили, както и донорите с основни профили, могат да бъдат анонимни или неанонимни.

Вижте пример за разширен профил на донор на сперма

Разширен профил на донор, Снимка в детска възраст и Данни за емоционалната интелигентност:

Разширен профил на донор на сперма
Снимка в детска възраст на донор на сперма
Данни за емоционалната интелигентност

 

Защо да изберете донор с разширен профил?

Разширеният профил може да ви даде добра представа какъв тип личност е вашият донор. Профилът включва снимка на донора като дете, а това може да ви помогне да намерите донор, който прилича на вас или на партньора ви като дете.

Когато избирате разширен профил на донор на сперма, получавате възможността да кажете на детето си повече за неговия генетичен произход.