Анонимни и неанонимни донори на сперма

В Cryos имаме както анонимни, така и неанонимни донори на сперма, от които да избирате. Решението дали да използвате анонимен, или неанонимен донор е много индивидуално и може да бъде повлияно както от личните предпочитания и убеждения, така и от законодателството в държавата, където се провежда лечението.

Когато избирате донор на сперма, едно от първите неща, които трябва да обмислите, е дали да предпочетете анонимен, или неанонимен донор. Решението може да се основава на етични възгледи или лични обстоятелства, но може да зависи и от регулаторните ограничения в държавата, където се провежда лечението.

Анонимни и неанонимни донори на сперма

Въпреки че донорството на сперма има 30-годишна история, по въпроса за анонимността или неанонимността на донора продължават да се водят дебати по целия свят. Това означава, че в някои страни е разрешено да се използват и анонимни, и неанонимни донори, докато в други е разрешено само едно от двете.

За да сте сигурни, че спазвате правилата, ви препоръчваме да проверите регулациите в страната, където провеждате лечението, преди да вземете решение за донора. Обикновено вашата клиника за фертилитет може да ви информира за актуалните норми. В противен случай ви каним да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Cryos.

Нито анонимните, нито неанонимните донори имат каквито и да е родителски права върху децата от донорите и са дали съгласието си, че няма да търсят контакт с децата от донорите.

Анонимен донор

Донорът сам е избрал да бъде анонимен. С анонимния донор няма възможност за свързване и ако изберете анонимен донор, никога няма да получите повече информация за него от тази, която вече е разкрита в неговия донорски профил. Cryos никога няма да разкрие самоличността на донора.

Донорът сам е избрал да бъде анонимен и е дал съгласието си да не търси контакт с потенциалните деца от донора. Аналогично и клиентът, чрез условията на договора, се съгласява да не прави опити да се свърже с донора в бъдеще.

Независимо от това, донорската сперма съдържа ДНК, затова винаги съществува риск донорите, клиентите и децата да направят проверка или да бъдат проверени чрез анализ на ДНК, което може да наруши неприкосновеността на личните данни. 

Защо да изберем анонимен донор?

Може да има разнообразни причини за избор на анонимен донор. Може би не искате да знаете твърде много за донора или нямате желание детето ви да се среща с него в бъдеще. За някои семейства донорството на сперма може да е начин да изпълнят мечтата си за семейство, така че да не желаят донорът да играе роля в живота на детето в бъдещето. Други хора имат възможността да използват само неанонимен донор заради законодателството в тяхната страна. Независимо от съображенията, решението е много лично и само вие знаете кой е правилният избор за вас.

Неанонимен донор

Неанонимният донор може да бъде идентифициран и детето от донора ще има възможността да получи идентифицираща информация за донора, когато порасне – в повечето държави, когато навърши 18-годишна възраст. Донорът е избрал да бъде неанонимен и е дал съгласие да бъде търсен за контакт от децата, родени от него като донор. Дори ако донорът се е съгласил да бъде достъпен за контакт, Cryos не носи отговорност, ако донорът промени решението си или не може да бъде открит в бъдеще.

Когато детето навърши 18 години или приложимата възраст за държавата, то ще има възможността да получи от Cryos идентифицираща информация за донора и впоследствие може да реши да се свърже с него.

За да получи информация за донора, детето трябва да е в състояние да докаже с документи, че той/тя е резултат от лечение с донорска сперма от конкретен неанонимен донор на Cryos.

Донорът, от друга страна, няма никога да получи информация за вас като клиент или за детето от донора. Следователно, изцяло от детето зависи дали той/тя ще потърси контакт с донора, или не. 

Защо да изберем неанонимен донор?

Причината за избор на неанонимен донор на сперма може да е различна за всеки. Една от възможните причини е желанието да дадете на детето си възможността самò да реши дали да се свърже с донора в бъдеще, или не.

Когато избирате неанонимен донор, детето получава възможността да научи повече за донора от това, което се съдържа в профила на донора.

За някои деца от донори е важно да знаят колкото е възможно повече за тяхното генетично наследство. В тези случаи неанонимният донор е от голяма полза за детето. Други деца от донори може никога да не пожелаят да се свържат с донора, дори и да оценяват факта, че имат възможност да го направят.

Решението на донора

Когато даден донор започне да дарява сперма в Cryos, той избира дали да бъде анонимен, или неанонимен донор. Веднъж щом вземе решение, то не може да бъде променяно.

Донорът получава подробна информация, която да му помогне да вземе решение. Той има и възможност да обсъди избора си с нашите опитни координатори на донори, които ще му помогнат да разбере напълно последствията от избора, който прави. 

За Cryos е много важно всеки донор да разбира и да се отнася спокойно към решението си, тъй като то ще има последици както за него, така и за децата от донора.