Какво означава резервация на квота

Повечето държави имат максимална квота за бременност от един донор, която ограничава броя на бременностите, бебетата или семействата, за които може да бъде използван даден донор в определена страна. Това се нарича квота за бременност. За някои държави е задължително да имате резервация на квота.

С резервацията на квота вие се застраховате, че имате запазен дял в квотата за семейства или бременности за цялата страна. Резервацията на квота освен това ви гарантира, че можете да използвате сперма от същия донор през целия период на лечение, както и за бъдещо лечение (за братя и сестри*). Дори местната квота да бъде достигната междувременно, вие вече разполагате с резервация на квота.

 Препоръчваме да разгледате и опцията за резервация на сламки, ако искате да имате възможност да използвате същия донор за бъдещи братя и сестри.

 Ако резервацията на квота е задължителна за вашата държава, тя автоматично ще бъде добавена в кошницата, когато добавяте сламки.

Какво означава резервация на квота

Цени и възстановяване на платени суми

Цената за резервация на квота зависи от анонимността на донора:

  • Резервация на квота за анонимен донор: 200 EUR без ДДС
  • Резервация на квота за неанонимен донор: 350 EUR без ДДС

Сумата за резервация на квота подлежи на възстановяване в пълен размер, ако не бъде постигната бременност и нямате останали сламки или ембриони за бъдещи лечения.

Ако искате да ви бъдат възстановени парите за вашата резервация на квота, влезте в профила си.

*В Норвегия се изисква резервация на квота за всяка бременност, тъй като квотата за бременност е 8 деца в 6 семейства. Вижте правилата за "Barnrett".