Скрининг и стандарти

Cryos доставя донорска сперма до много държави, а повечето от тях имат свои собствени изисквания за скрининг на донорите. За да сме сигурни, че винаги отговаряме на клиничните изисквания, ние работим с набор от конкретни стандарти, действащи в различни държави.

По-долу можете да прочетете как избираме и проверяваме донорите си в съответствие с нашата подробна програма за гарантиране на качеството, както и какъв стандарт трябва да изберете, когато поръчвате донорска сперма. Освен това обясняваме какво правим, ако има данни за предполагаемо заболяване при даден донор или дете от донор.

Как избираме и проверяваме нашите донори

При кандидатстване в Cryos потенциалният донор преминава през много подробен процес на подбор и скрининг.

Най-напред той попълва изчерпателен медицински въпросник и се явява на интервю пред нашия медицински персонал, за да могат да бъдат отхвърлени кандидатите с неподходяща семейна здравна история и рисково поведение. Отхвърлят се кандидати за донори със случаи на сериозни наследствени умствени или физически заболявания в семейната история.

Освен това се прави подробен преглед на физическото и умственото състояние на кандидата, включително изследване на проби от кръв и урина за инфекциозни болести в съответствие със законовите изисквания за въпросния стандарт. Донорите се изследват и за редица наследствени заболявания. Накрая се прави и скрининг за нормален кариотип (хромозомен профил).

Всички одобрени донори се изследват редовно за инфекциозни болести през целия период на даряване.

Към потвърждението на поръчката и в самата пратка се добавя и резюме на досието, което съдържа резултати от изследванията, характеристики на донора и обща информация. Резюмето на досието може да се променя с времето в резултат от постоянното изследване на донорите.

Какво е стандарт и какъв стандарт да изберете?

Когато избирате донор на сперма за процедури в клиника за лечение на безплодие, преди да поръчате, трябва да се уверите, че дареният от донора материал отговаря на стандарта във вашата държава или област на лечение.

В Cryos доставяме донорска сперма до много държави по света. Всяка държава или област има свой стандарт относно подбора и скрининга на донорите на сперма. Поради тази причина ние работим с набор от конкретни стандарти, действащи в различни държави. Това означава, че донорите са избрани, проверени и одобрени за клинично използване в конкретна държава или област. Даден донор може да бъде одобрен по един или няколко различни стандарта. В раздела за търсене на донор можете да видите на какъв стандарт (на какви стандарти) отговаря дареният от донора материал. Можете също да филтрирате търсенето по определен стандарт.

Ако ви предстои лечение в клиника в някоя от изброените по-долу държави, трябва да използвате съответния стандарт. Дори донорът да отговаря на стандарта на ЕС, това може да не е достатъчно за лечение във вашата държава, ако тя има свой собствен стандарт, както е описано по-долу. 

Ако държавата, в която се лекувате, не е спомената в долния списък, пак можете да използвате донорска сперма от Cryos. В този случай ви съветваме да попитате във вашата клиника за лечение на безплодие кой стандарт да изберете или да се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти.

CAN -  Канада
DE – Германия

DK – Дания
EU – Европейски съюз
FI – Финландия
ISR – Израел
ITA – Италия
NL – Нидерландия
NO – Норвегия
NYS – щат Ню Йорк
SE – Швеция
UK – Обединено кралство
USA – САЩ

How we handle conditions

Despite our thorough selection and screening procedure, the risk of having a child with a medical condition cannot be eliminated.

Cryos takes reports of conditions very seriously and we will not withhold information from any individual related to the donor. However, it is important to remember that a condition in a donor does not necessarily mean that your child will be affected.   

In the figure below, we have illustrated how a suspected condition in a donor or a donor child is handled if we receive a report. 

Какво правим, ако открием генетично заболяване при донор или дете:

Заболявания при донор или дете на донор са открити и съобщени на Cryos

Донорът се премахва незабавно и се слага в изчакване по време на провеждане на анализ и разследване. Гаметите на донора не може да се експедират по време на този период.

Анализ

Заключение:
Донорът не може да е причината – донорът се пуска отново

Заключение: Донорът може да е причината – разследването продължава

Заболяването е регистрирано в досиетата на донора и в Резюмето на записите. Съгласието трябва да се подпише преди използване. Гаметите на донора може да се експеридат само за манипулация за брат/сестра.

Заключение:
Донорът не може да е причината – донорът се пуска отново