Скрининг на донори

Всички донори и единици са били подбрани и проверени съгласно обстойния процес за осигуряване на качеството, оперативните процедури и политиките за набиране на донори, оценка и скрининг на Криос Интернешънъл.

Всички единици, които отговарят на определен стандарт на Криос, отговарят също и на специфичните изисквания, които са в сила към момента на даряването, по отношение на скрининг, карантина, възраст и анонимност. Прочетете повече за стандартите в Често задавани въпроси.

Кандидат-донорите попълват изчерпателен медицински въпросник и участват в интервю с поставени въпроси, които имат за цел да отхвърлят кандидати с рисково поведение и болестна симптоматика.

В допълнение се извършва цялостен преглед на физическото състояние на всеки кандидат. Правят се тестове на кръв и урина за редица наследствени и инфекциозни болести, съгласно законовите изисквания към момента на регистрацията на въпросния стандарт. Кандидати, които имат фамилна анамнеза с наследствени умствени и физически заболявания, се отхвърлят. Освен това, донорите се проверяват за нормален кариотип.

На последно място, преди одобряване на кандидата се прави оценка на здравословното му състояние. Одобрените донори се тестват редовно за инфекциозни заболявания за целия срок на дарителския период.

Въпреки този задълбочен подбор и скрининг, рискът от раждане на дете със здравословен проблем не може да се елиминира напълно. Документацията Summary of Records, съдържаща резултати от тестовете и стандартна публикувана информация, се прилага към потвърждението на поръчката, както и се включва във всички пратки. Документацията Summary of Records е обект на промяна с времето.