Доставка на оторизирани здравни специалисти

Доставка на оторизирани здравни специалисти

За да спази датското законодателство, Cryos International Denmark вече не разпространява директно до частни адреси. Разпространяваме само до одобрени центрове за тъкани, клиники за фертилитет, болнични отделения и оторизирани здравни специалисти. Затова, ако отговаряте на определението за оторизиран здравен специалист, Cryos International Denmark може да извършва разпространение до частния ви адрес.

Кой е оторизиран здравен специалист? 

Определението за оторизиран здравен специалист може да се различава в различните държави. Любезно ви молим да проверите какво е определението за здравен специалист във вашата държава. Ако сте оторизиран здравен специалист, трябва да потвърдите това пред Cryos, за да може доставката на сперма от донор да бъде одобрена. Качете лиценза и/или сертификата си, за да ни информирате, че сте център за тъкани, клиника за фертилитет, болнично отделение или оторизиран здравен специалист.

Оторизиран здравен специалист в Дания – като пример

В съответствие с Министерството на здравеопазването на Дания оторизираният здравен специалист се определя като лице с писмена оторизация като доказателство за здравно образование. Оторизацията предоставя отговорност, права и задължения в изпълнението на професионални дейности.  

В Дания оторизирани здравни лица са: 

 • доктори
 • зъболекари
 • хиропрактици
 • медицински сестри
 • акушерки
 • професионални терапевти
 • физиотерапевти
 • учени от биомедицински лаборатории
 • клинични диетолози
 • специалисти по рентгенография
 • клинични дентални техници
 • оптици
 • оптометрици
 • педикюристи
 • здравни помощници

Проверете определението за оторизиран здравен специалист във вашата държава. Може да се прилага същото определение. 
Ако имате някакви въпроси, винаги можете да се свържете с нашето обслужване на клиенти.

Източник