Донори

Разполагаме с два вида донори на сперма: анонимни и неанонимни. И двете групи включват основни и разширени профили. И в двете групи може да има ексклузивни донори.

Донорите на сперма на Cryos са се отказали от всички права, като същите не могат да придобият бащинство съгласно датския закон.

Тип донори

  • Анонимен + основен профил
  • Неанонимен+ основен профил
  • Анонимен + разширен профил
  • Неанонимен + разширен профил

Донорите на Криос са анонимни и неанонимни. Наличието на анонимност не значи, че няма да може да се установи самоличността на донора. Донорската сперма е носител на ДНК, затова винаги има риск в бъдеще да се проследи самоличността на донори, получатели и деца посредством анализ на ДНК, както и по други начини да се постави под въпрос поверителността.

Анонимен

Ако донорът е анонимен, Криос никога няма да оповести самоличността му, а клиентът се съгласява да не се опитва да се свърже с него.

Неанонимен

Ако донорът е неанонимен, Криос ще разкрие самоличността на донора (име, последен известен адрес и личен идентификационен номер) на здравни специалисти и органи в страните, в които това е задължително, преди и във връзка с внос на сперма или лечение. Криос също така ще разкрие самоличността на донора на самото дете по молба на детето на донора, но само след като то навърши 18 години. Детето трябва да документира или да докаже, че е възможно той или тя да е плод на процедура с донорска сперма от конкретен неанонимен донор на Криос. В този случай кодът (име/номер) на въпросния донор трябва да бъде предоставен.

 Донорът да е дал съгласие децата му да се свържат с него, но Криос не може носи отговорност ако донорът не желае това в бъдеще.

За повече информация прочетете нашите Условия на договора.

Основен профил

Донорите на сперма с основен профил се регистрират с номера от порядъка на 456, 8756, 11250 и т.н. Основните профили предоставят информация само за раса, етническа група, цвят на очите, цвят на косата, височина, тегло, кръвна група и обикновено професия/образование.

Разширен профил

Донорите на сперма с разширен профил са регистрирани с фиктивно име, например ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND и т.н. Разширените профили се състоят от най-много 8–10 страници лична информация за биографията на донора, образование, семейна история, интереси, хобита и др. Може да бъде добавена следната информация: впечатления на сътрудниците, снимки от детството на донора, поздравителна картичка, написана на ръка, звукозапис на гласа на донора, профил на емоционалния интелект и т.н.

Информацията, която се предоставя в разширен профил, е била лично написана и въведена от донора и следователно е лично представяне на донора. Разширеният профил не се актуализира с нова информация относно образование, работа, гражданско състояние и т.н. след датата, на която е дадена първоначалната информация. В разширения профил се показва първоначалната информация.

Избор между анонимен и неанонимен

Ако желаете да сте сигурни, че детето може да разбере самоличността на донора в бъдеще, трябва да изберете неанонимен донор на сперма. Практиката показва, че самотните жени и по-специално еднополовите двойки предпочитат неанонимните донори, докато хетеросексуалните двойки изглежда предпочитат анонимните донори на сперма с намерението да предпазят мъжката репутация на бащата, и съответно собствената си семейна идентичност. Но това не винаги е така. Някои хетеросексуални двойки избират неанонимен донор, точно защото имат намерението да съобщят на детето неговия произход, и следователно искат да гарантират възможността за бъдещ контакт с донора. И обратно, много самотни майки се спират на анонимен донор, защото възнамеряват да си намерят партньор, който по-лесно може да влезе в ролята на баща и да осинови детето, при положение че не се придава особено значение на наличието на донор. Изборът е много индивидуален и същевременно комплексен.

Учтиво ви молим винаги да проверявате дали здравният специалист има разрешение да извършва третиране върху вас с типа донор на сперма, който сте избрали, така че всички местни законови изисквания да са изпълнени.

Избор между основен и разширен профил

Ако е важно за вас да знаете повече за донора на сперма, трябва да изберете донор с разширен профил. Самотни майки и еднополови двойки, които проявяват желание да предоставят информация на детето за донора, могат да предпочетат донорите с разширен профил. Ако искате да знаете възможно най-малко за донора, трябва да изберете такъв с основен профил. В много случаи хетеросексуалните двойки избират донор с основен профил, докато самотните майки и еднополовите двойки предпочитат донор на сперма с разширен профил. Причините са същите като тези при избора на анонимен и неанонимен донор, въпреки че често ролите на групите се разменят. Изборът е много индивидуален и същевременно комплексен.

Учтиво ви молим винаги да проверявате дали здравният специалист има разрешение да извършва третиране върху вас с типа донор на сперма, който сте избрали, така че всички местни законови изисквания да са изпълнени. 

Ексклузивни донори на сперма

Новите донори на сперма са отбелязани на нашия уебсайт със звезда до първоначално придобиване/резервация. Ако желаете да се уверите, че получавате ексклузивни права, трябва да придобиете/резервирате цялото количество сперма на въпросния донор.

Във всеки момент имате право да отмените ексклузивното право, отблокирайки съхраняваната резервирана донорска сперма. В този случай ще Ви бъде възстановена 75% от сумата - вижте повече в раздела за резервация. Такъв случай е например, ако не можете да забременеете със спермата от въпросния донор.

Ако желаете да направите ексклузивното право окончателно, трябва да изкупите цялото количество сперма на този донор. Моля, разгледайте ценовия списък за информация относно цената, която трябва да заплатите.

Получихте ли отговорите на вашите въпроси?

В случай че не сте, свържете се с нас и ние ще направим максималното, за да ви помогнем. Центърът за обслужване на клиенти на Cryos използва следните езици за комуникация: скандинавски, английски, френски, немски, испански и италиански.